mimic (lietuviškai):speaker

1) pamėgdžiojantis
2) netikras
3) mimikrijos
4) mėgdžiotojas
5) mėgdžioti
6) beždžioniauti
7) įgauti slepiamąją spalvą