mime (lietuviškai):speaker

1) pantomima
2) mimas
3) mimika
4) vaidinti pantomimoje
5) išreikšti judesiais ir mimika
6) mėgdžioti