mimetic (lietuviškai):speaker

1) pamėgdžiojantis
2) mimezinis