marginalia (lietuviškai):speaker

1) pastabos paraštėse
2) marginalijos