margin (lietuviškai):speaker

1) kraštas
2) paraštė
3) atsarga
4) skirtumas
5) marža
6) palikti paraštes
7) daryti pastabas paraštėse
8) palikti atsargą
9) įmokėti garantinę sumą