zero-rated (lietuviškai):speaker

1) atleistas nuo pridėtosios vertės mokesčio