wake (lietuviškai):speaker

1) sužadinti
2) budėti
3) budėti naktį prie pašarvotojo
4) budynės
5) budėjimas
6) atlaidai
7) kilvateris