wag (lietuviškai):speaker

1) aštrialiežuvis
2) dykinėtojas
3) praleisti
4) mostelėjimas
5) linktelėjimas
6) mosuoti
7) duoti ženklą
8) pagrasinti
9) vežikas
10) ilga dengta karieta
11) vežimas
12) ratukai
13) policijos mašina
14) vagonėlis
15) vežti krovinius