vain (lietuviškai):speaker

1) bergždžias
2) tuščias
3) išdidus
4) tuščiagarbis