vacate (lietuviškai):speaker

1) apleisti
2) pasitraukti
3) anuliuoti
4) evakuoti