transhumance (lietuviškai):speaker

1) sezoninis galvijų pervarymas į naujas ganyklas