tail (lietuviškai):speaker

1) uodega
2) užpakalinė dalis
3) galas
4) skvernas
5) palyda
6) pritaisyti uodegą
7) pakirpti uodegą
8) nukarpyti
9) sekioti įkandin
10) tęstis ilga vora
11) riboto paveldėjimo turtas
12) apribotas