tag (lietuviškai):speaker

1) etiketė
2) antgalis
3) kilpelė
4) nukaręs galas
5) refrenas
6) pritvirtinti ąselę
7) prisegti etiketę
8) žymėti
9) paliesti
10) laikyti