store (lietuviškai):speaker

1) atsarga
2) atsargos
3) sandėlis
4) parduotuvė
5) gausybė
6) aprūpinti
7) sandėliuoti
8) laikyti