sol-fa (lietuviškai):speaker

1) solfedžio
2) solfedžiuoti