socially (lietuviškai):speaker

1) visuomeniškai
2) viešuomenėje
3) neoficialiai