see you later (lietuviškai):speaker

1) iki kito karto