scuttle (lietuviškai):speaker

1) skuodimas
2) dezertyravimas
3) skubėti
4) dezertyruoti
5) anga
6) skandinti laivą atidarius kingstonus
7) sužlugdyti
8) anglių kibiras