remitter (lietuviškai):speaker

1) perlaidos siuntėjas
2) perdavimas kitai instancijai