quadragesimal (lietuviškai):speaker

1) trunkantis 40 dienų
2) gavėnios