outline (lietuviškai):speaker

1) kontūras
2) metmenys
3) nusakymas bendrais bruožais
4) pagrindai
5) kontūrinis
6) nubrėžti kontūrus
7) apmesti
8) nubrėžti bendrais bruožais