oneness (lietuviškai):speaker

1) vienumas
2) išskirtinumas
3) sutarimas