obliquity (lietuviškai):speaker

1) įžambumas
2) nukrypimas
3) miglotas pasakymas
4) nuožulna
5) ekliptikos pasvirimas