nose-to-tail (lietuviškai):speaker

1) vienas paskui kitą