libertine (lietuviškai):speaker

1) ištvirkėlis
2) laisvamanis
3) atleistinis
4) ištvirkęs
5) laisvamaniškas
6) atleistas iš vergovės