liability (lietuviškai):speaker

1) atsakomybė
2) įpareigojimai
3) palinkimas
4) kliūtis