lateral (lietuviškai):speaker

1) lateralinis
2) šalutinis
3) kas nors iš šono einantis
4) šoninis priebalsis