kerb-crawler (lietuviškai):speaker

1) lėtai važiuojantis kelio pakraščiu