idleness (lietuviškai):speaker

1) tingėjimas
2) dykinėjimas
3) tuštumas