farther (lietuviškai):speaker

1) tolesnis
2) toliau