extinguish (lietuviškai):speaker

1) gesinti
2) užgesinti
3) anuliuoti