earth (lietuviškai):speaker

1) sausuma
2) dirva
3) ola
4) įžeminimas
5) po galais
6) užkasti žemėje
7) įvyti į olą
8) įžeminti
9) tupdyti