theretofore (lietuviškai):speaker

1) iki to laiko