nag (lietuviškai):speaker

1) kuinas
2) nedidelis jojamasis arklys
3) pikta moteris
4) priekabės
5) zirzeklis
6) graužti
7) prikaišioti