conscience-stricken (lietuviškai):speaker

1) sąžinės graužiamas