coherence (lietuviškai):speaker

1) ryšys
2) rišlumas
3) koherentiškumas